Επαφή - Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας «Επαφή» είναι ένας νέος χώρος Autumn__7_.jpgπου δραστηριοποιείται στην περιοχή του Περιστερίου και έχει ως στόχο να παρέχει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Με την σκέψη πως η ελληνική κοινωνία δεν υπολείπεται άλλων μεγάλων κοινωνιών του εξωτερικού στον τομέα της ψυχικής υγείας, πιστεύουμε, πως η επαφή με ένα   πρόσωπο όπως είναι αυτό του συμβούλου – ψυχοθεραπευτή μπορεί να βοηθήσει τον καθένα από εμάς. Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από γρήγορους ρυθμούς καθημερινότητας, άγχος, φόβο, κατάπτωση προσωπικών αλλά και διαπροσωπικών σχέσεων.

Η Επαφή είναι ένα κέντρο που μπορεί κανείς να βρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε ατομικό, σε ομαδικό επίπεδο αλλά και θεραπεία ζεύγους. Παράλληλα παρέχονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες και ευαισθητοποιημένους ανθρώπους υπηρεσίες στον τομέα της απεξάρτησης ψυχοτρόπων ουσιών.

Υπάρχουν φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με συναισθήματα και καταστάσεις που μας καθηλώνουν ή που επαναλαμβάνονται ως μοτίβα στην ζωή μας και μας εμποδίζουν να αναπτυχθούμε.

Σε αυτό το ταξίδι που κάνει η ψυχή κατά την διάρκεια της ζωής μας, μπορούμε να συνταξιδέψουμε με ένα πρόσωπο όπως αυτό του συμβούλου – ψυχοθεραπευτή σε ένα περιβάλλον εχεμύθειας, αποδοχής, κατανόησης και εμπιστοσύνης με σκοπό την αυτοπραγμάτωση μας. Ο σύμβουλος – ψυχοθεραπευτής είναι εκεί για να μας στηρίξει και να μας βοηθήσει να απομακρύνουμε μαζί τα εμπόδια από το μονοπάτι που διαβαίνει ο καθένας μας προς την αυτοπραγμάτωση. Σε ένα χώρο που μπορώ να είμαι αυτός που “είμαι”.. με τα φωτεινά μου κομμάτια αλλά και με αυτά που δεν φαίνονται πολλές φορές, τα πιο σκιερά!