Απεξάρτηση

apexartisiΗ πληθώρα των ψυχοτρόπων ουσιών, οι διαφοροποιήσεις των επιπέδων χρήσης αλλά και η συνεχής αυθαίρετη αναφορά, από ειδικούς και μη, σε όρους όπως "χρήση", "κατάχρηση" και "εξάρτηση" έχει δημιουργήσει λανθασμένες αντιλήψεις και αρκετά επικίνδυνες από πλευρά κοινωνικής άποψης. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η απεξάρτηση είναι κάτι παραπάνω από απλή αποχή από τις ουσίες. Πρόκειται για έννοια που περιλαμβάνει έναν ευρύτερο τρόπο ζωής με νόημα και σκοπό, όπου μεταξύ άλλων κυριαρχεί η αυτονομία, η ελεύθερη βούληση, η νηφαλιότητα, η προσωπική ωρίμανση, η συμμετοχή στα κοινά καθώς και η υγιής σχέση με τους άλλους.

Η Επαφή είναι ένας χώρος στον οποίο μπορούν να απευθύνονται τα άμεσα ενδιαφερόμενα άτομα καθώς και τα οικεία τους πρόσωπα. Ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης ατομικού ή/και ομαδικού προγράμματος συμβουλευτικής ψυχοθεραπείας και υποστήριξης. Εξίσου σημαντική θεωρείται η συμμετοχή της οικογένεια του χρήστη σε παράλληλη θεραπευτική διαδικασία.

Παρέχονται υπηρεσίες-παρεμβάσεις, όπως η ενημέρωση και καθοδήγηση για θέματα που σχετίζονται με τη θεραπεία του ενδιαφερόμενου, η συμβουλευτική για ανάπτυξη κινήτρων με στόχο την έναρξη της θεραπείας και συμβουλευτική υποστήριξη των οικείων μελών του χρήστη.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι, όταν μιλάμε για χρήση ουσιών δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για ένα συγκεκριμένο προφίλ χρήστη, αλλά να εστιάζουμε στη μοναδικότητα της κάθε περίπτωσης με τις ειδικές κάθε φορά ανάγκες. Παρά τις ομοιότητες μεταξύ των χρηστών, όσον αφορά στην κλινική εικόνα, συχνά υπάρχουν διαφορές σε σημαντικά στοιχεία και απαιτούνται εξατομικευμένα θεραπευτικά σχέδια. Οι θεραπευτές της Επαφής επιδεικνύουν επαγγελματισμό και ευελιξία ώστε να προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της κάθε συνεδρίας.

Pre-therapy

pretherapyΜε τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε ένα πλαίσιο ατομικής και ομαδικής θεραπείας όπου δίνεται έμφαση στην καθοδήγηση και πληροφόρηση για χρήση, κατάχρηση και εξάρτηση ουσιών όπως και για τις διάφορες μορφές θεραπείας των χρηστών. Επίσης, ακολουθείται μία σειρά από ανίχνευση και αξιολόγηση τυχόν προβλημάτων χρήσης, συνέντευξη κινητοποίησης, θεραπευτικός σχεδιασμός και παραπομπή σε άλλου τύπου δομή εάν χρειαστεί. Η αρχική αξιολόγηση του περιστατικού και η ιεράρχηση των άμεσων αναγκών του χρήστη θεωρούνται καθοριστικά ζητήματα προκειμένου να ενισχυθεί το κίνητρο του χρήστη για θεραπεία.

Όσον αφορά στην υποτροπή, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως δεν σημαίνει και ολοκληρωτική καταστροφή. Η υποτροπή ανεξάρτητα από τους παράγοντες που την επιτείνουν είναι πολλές φορές φυσιολογικό μέρος της αποθεραπείας του χρήστη και μπορεί να δουλευτεί με κατανόηση, αποδοχή και σεβασμό.

Η άμεση διακοπή της χρήσης από τον θεραπευόμενο, ακόμη και εάν είναι σωματικά ανεκτή, δεν σημαίνει ότι ο χρήστης είναι ψυχολογικά έτοιμος για μία άμεση αλλαγή. Εφόσον ο πελάτης δεν θέλει να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία, το να κρατηθεί σε επαφή με τη θεραπευτική διαδικασία είναι ενθαρρυντικό.

Κέντρο Ημέρας

Όπως δεν υπάρχει ένας τύπος χρήστη, έτσι και ένας τύπος θεραπευτικής αντιμετώπισης δεν είναι αρκετός για να καλύψει τις ποικίλες ανάγκες όλων των χρηστών. Διάφοροι τύποι θεραπευτικών προσεγγίσεων μπορούν να ωφελήσουν τους χρήστες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της πορείας τους.

Tο ανοιχτό ημερήσιο πρόγραμμα στα πλαίσια της απεξάρτησης παρέχει ένα μοντέλο θεραπείας που αποσκοπεί πρώτα απ' όλα στην αποχή του ατόμου από τις ουσίες και κατ' επέκταση στην προσωπική ανάπτυξή του μέσα από τη συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία που γίνεται καθημερινά. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει ομαδική θεραπεία, ατομική συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία, δημιουργικές δραστηριότητες και δραστηριότητες δεξιοτήτων καθημερινής ζωής. Η παρακολούθηση απαιτεί αποχή από όλες τις ψυχοδραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων και των ιατρικώς χορηγούμενων φαρμάκων. Η καθημερινή παρακολούθηση πρωινών ομάδων, όπως και μία μετέπειτα παρακολούθηση σε ένα συνεχές πλαίσιο φροντίδας, βοηθά στη μείωση των πιθανοτήτων για υποτροπή. Σκοπός είναι η κοινωνικοποίηση του ατόμου καθώς και η μείωση των κοινωνικών και ψυχολογικών του ελλειμμάτων.

After-Care

after careΩς after-care αναφερόμαστε στη μορφή συνεχιζόμενης φροντίδας. Αυτή περιλαμβάνει μία προσπάθεια για καλυτέρευση των προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων του ενδιαφερόμενου. Επίσης, παρέχεται συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο με σκοπό την πρόληψη υποτροπής σε πρώην χρήστες.