Ανοιχτές ομάδες

Διοργανώνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ομιλίες και ανοιχτές βιωματικές ομάδες για ποικίλα θέματα.