Ανοιχτές Βιωματικές Ομάδες

«Τα Όρια στις σχέσεις»

Line-in-Sand-2

Ο κάθε άνθρωπος θέτει τα προσωπικά του όρια, γνωρίζω τα δικά μου όρια; πόσο συχνά νιώθω να τα ξεπερνώ;

Στις καθημερινές μας σχέσεις διαπροσωπικές ή προσωπικές , αλλά και στις άμεσες ή έμμεσες επαφές μας, δημιουργείται μία «τριβή» που πολλές φορές μας κάνει να χάνουμε το πλαίσιο αναφοράς μας - αυτό που είμαστε. Πως μπορώ να είμαι ο εαυτός μου και να είσαι και εσύ; Πως μπορώ να υπάρξω χωρίς να υπολείπομαι ή να στερούμαι; Η νοητική αφομοίωση των ορίων είναι απαραίτητη στην ψυχολογική ισορροπία του ανθρώπου, γιατί προσφέρουν ασφάλεια, οργανώνουν και δημιουργούν την ταυτότητα μας.