Ατομική θεραπεία

atomikiΗ ατομική ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία κατά την οποία έρχεται σε επαφή ένας σύμβουλος – ψυχοθεραπευτής και ο ενδιαφερόμενος. Σε μια σειρά από συναντήσεις (συνεδρίες) ο ενδιαφερόμενος και ο σύμβουλος-ψυχοθεραπευτής κάθονται σε έναν ιδιωτικό για τους δύο χώρο και συμμετέχουν σε μία θεραπευτική σχέση. Κάθε συνεδρία καθορίζεται από κοινού και διαρκεί 50 λεπτά.

Το να έρχεται κάποιος σε επαφή με ένα πρόσωπο που δεν εμπλέκεται συναισθηματικά ή άμεσα με τον περιβάλλοντα χώρο του, μπορεί να δημιουργήσει μία θεραπευτική σχέση που βοηθά στην ψυχική και νοητική ανάπτυξη.

Λόγοι που οδηγούν σε ατομική θεραπεία μπορεί να είναι προβλήματα σε προσωπικές ή διαπροσωπικές σχέσεις, βίωμα απώλειας, άγχος, διαχείριση συναισθημάτων αλλά και η προσωπική ανάπτυξη. Η συμβουλευτική – ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει το πρόσωπο να διαχειριστεί τα θέματα που τον δυσκολεύουν στην ζωή του και στέκονται εμπόδια στο μονοπάτι της αυτοπραγμάτωσης του.

Η διαδικασία της ατομικής θεραπείας βασίζεται στην καλύτερη κατανόηση συναισθημάτων και συμπεριφορών που οδηγούν τον ενδιαφερόμενο σε μια πιο γεμάτη και με νόημα ζωή. Η σχέση που δημιουργείται μεταξύ των δύο προσώπων ειναι ικανή να πετύχει την αλλάγη στην ζωή του προσώπου που έρχεται σε θεραπεία.