Θεραπεία ζεύγους

zeygosΘεραπεία ζεύγους είναι η συνάντηση που γίνεται μεταξύ του συμβούλου – ψυχοθεραπευτή και των ατόμων που βρίσκονται στην σχέση. Όπως και στην ατομική ψυχοθεραπεία, έτσι και στη θεραπεία ζεύγους, ο σύμβουλος-ψυχοθεραπευτής έχει μια στάση υποστηρικτική, ζεστή και αυθεντική απέναντι και στους δύο ανθρώπους που απαρτίζουν το ζευγάρι και δημιουργεί ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, αποδοχής και κατανόησης.

 Η θεραπεία ζεύγους αποσκοπεί αρχικά στην αποσυμπίεση της αρνητικής ανατροφοδότησης μέσα στο ζευγάρι και κατόπιν την παροχή συμβουλών που θα βοηθήσουν τους δυο συντρόφους να ανακαλύψουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν και να το θέσουν σε εφαρμογή συνεργατικά με το άλλο μέλλος μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού και αποδοχής.

Συνήθως οι συνεδρίες πραγματοποιούνται και με τους δύο συντρόφους ταυτόχρονα, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό.
Καθημερινά αντιμετωπίζονται δυσκολίες στη σχέση ή στο γάμο που τελικά αποδεικνύονται εμπόδια, που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Τέτοιου είδους προβλήματα μπορεί να είναι η στασιμότητα στην επικοινωνία, η έλλειψη εγγύτητας και ικανοποίησης, οι συγκρούσεις διαφορετικών αντιλήψεων και η επιβολή προσδοκιών και "πρέπει" μεταξύ των συντρόφων. Μέσα σε τέτοιου είδους συνθήκες η παρουσία ενός ουδέτερου προσώπου, του συμβούλου – ψυχοθεραπευτή, είναι βοηθητική τόσο για τη σχέση όσο και για τα μέλη της.

Μέσα από την καλύτερη κατανόηση του εαυτού μας και του συντρόφου μας διευκολύνεται η επικοινωνία, η λήψη αποφάσεων και η υγιής αντιμετώπιση των συγκρούσεων.