Ομαδική θεραπεία

omadikiΗ ομαδική ψυχοθεραπεία (group therapy) ενώ διαφέρει σε σχέση με την ατομική ψυχοθεραπεία ως προς την δομή και το πλαίσιο, έχει τον ίδιο σκοπό, να βοηθήσει τα άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις συναισθηματικές τους δυσκολίες και να επιτύχουν την προσωπική τους ανάπτυξη και αυτογνωσία. Ενώ στην ατομική ψυχοθεραπεία ο ενδιαφερόμενος συνευρίσκεται μόνο με ένα άτομο, τον ψυχοθεραπευτή του, στην ομαδική ψυχοθεραπεία η συνεδρία γίνεται με μια ομάδα ανθρώπων, που συντονίζεται από έναν ή δύο ψυχοθεραπευτές.

Μέσα από την θεραπεία δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να γίνουν λειτουργικά στις σχέσεις τους, να ενισχύσουν την δημιουργικότητα και τον αυθορμητισμό τους, να βιώσουν την αυτό-έκφρασή τους, να αναγνωρίσουν τις ανάγκες τους και να βρουν τον δρόμο τους προς την αυτοπραγμάτωση. Αυτό σημαίνει να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να αισθάνεται ο εαυτός του μέσα στον εαυτό του.

Η θεραπευτική ομάδα λειτουργεί μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο εχεμύθειας, αποδοχής και εμπιστοσύνης όπου ο ενδιαφερόμενος έχει την ευκαιρία να μιλήσει για οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί και στο βαθμό και την έκταση που επιθυμεί.

Η δυναμική αυτής της διαδικασίας εμπλουτίζεται από τα διαφορετικά αιτήματα για βοήθεια και τα διαφορετικά βιώματα των μελών της ομάδας.
Η αλληλεπίδραση που προκύπτει μέσα από το καθρέφτισμα συναισθημάτων, σκέψεων και εμπειριών στο εδώ και τώρα, βοηθά στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας και στην ικανοποίηση αναγκών και επιθυμιών των μελών της ομάδας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα της προσωπικής διεύρυνσης και αυτογνωσίας.