Φιλοσοφία

filosofiaΣτην "Επαφή" πιστεύουμε πως ο ανθρώπινος οργανισμός συντίθεται από βιολογικές, ψυχολογικές και νοητικές λειτουργίες. Κάθε άνθρωπος έχει μία βασική τάση και επιδίωξη να πραγματώνεται, να διαφοροποιείται και να αναπτύσσεται. Σκοπός στην ψυχοθεραπεία είναι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να αποκτήσει όσο το δυνατό περισσότερη επίγνωση των αναγκών, των επιθυμιών και κατ' επέκταση του εαυτού του.

Μέσα από την διαδικασία της επαφής του συμβούλου-ψυχοθεραπευτή και του ενδιαφερόμενου προσώπου, δημιουργείται μία θεραπευτική σχέση η οποία διακρίνεται από τον εμπιστευτικό και απόρρητο χαρακτήρα της. Στόχος αυτής της σχέσης είναι να μπορέσει ο πελάτης μέσα από την διεύρυνση και επεξεργασία της δικής του πραγματικότητας να πετύχει την αυτογνωσία του και εντέλει την αυτοπραγμάτωση του.

Γνωρίζοντας τον εαυτό μας καλύτερα, νιώθουμε πιο δυνατοί, πιο αληθινοί με αυτό που είμαστε. Έτσι ερχόμαστε πιο κοντά στον πυρήνα μας, αποκτώντας επίγνωση του ποιος πραγματικά είμαι και όχι του ποιος 'πρέπει να είμαι'.

Η φιλοσοφία που ασπάζεται το κέντρο Επαφή, κατατάσσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο στην καρδιά, στο επίκεντρο της ίδιας του της θεραπείας. Ο C. Rogers έλεγε πως είναι το πρόσωπο που έρχεται σε θεραπεία που γνωρίζει τι το πονάει, ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει, ποια προβλήματα είναι σημαντικά και ποια βιώματα έχουν θαφτεί βαθειά (Rogers, 1951).